Hệ thống kiểm soát ra vào (ACS)

Tìm hiểu các loại hình công nghệ AIDC (Automatic Identification and Data Capture)

Tìm hiểu các loại hình công nghệ AIDC (Automatic Identification and Data Capture)

Thuật ngữ AIDC dùng để chỉ một tổ hợp các công nghệ, một nhóm ngành lớn, hiện diện trong mọi lãnh vực và ngành nghề từ sản xuất, logistics cho đến phân phối bán buộn, bán lẻ, từ giáo dục cho đến y tế..., bao trùm mọi hoạt động cuộc sống con người, ở cả ngoài đời thực lẫn trên không gian mạng internet...

Phương án + hình ảnh thi công khóa điện cho các loại cửa ra vào

Phương án + hình ảnh thi công khóa điện cho các loại cửa ra vào

Phương án + hình ảnh thi công khóa điện (khóa chốt điện + khóa nam châm điện) cho kính thưa các loại cửa kiểm soát ra vào (kính cường lực, gỗ, kim loại...)