Tuyển dụng

Nhân viên kinh doanh, giao hàng & DVKH tại Hà Nội

Nhân viên kinh doanh, giao hàng & DVKH tại Hà Nội

Shopply.vn tuyển nhân viên kinh doanh, giao hàng (shipper) và dịch vụ khách hàng tại Hà Nội.

Tuyển nhân viên KINH DOANH TỔNG HỢP (telesales và direct sales) tại Hà Nội

Tuyển nhân viên KINH DOANH TỔNG HỢP (telesales và direct sales) tại Hà Nội

Tuyển NHÂN VIÊN KINH DOANH TỔNG HỢP (telesales và direct sales)

VP Hà Nội

0963 031 033 | 0968 77 0101 | 0968 77 0101

VP Sài Gòn

0968 77 0101 | 0963 06 0033 | 0963 06 0033

Hỗ trợ kỹ thuật:

0968 67 3030