Tuyển dụng

Nhân viên kinh doanh, giao hàng & DVKH tại Hà Nội

Nhân viên kinh doanh, giao hàng & DVKH tại Hà Nội

Shopply.vn tuyển nhân viên kinh doanh, giao hàng (shipper) và dịch vụ khách hàng tại Hà Nội.

VP Hà Nội

0963 031 033 | 0968 77 0101 | 0968 77 0101

VP Sài Gòn

0968 77 0101 | 0963 06 0033 | 0963 06 0033

Hỗ trợ kỹ thuật:

0968 93 1001