DMCA.com Protection Status

In phôi giấy in bill nhiệt

Giấy in hóa đơn nhiệt theo yêu cầu: In logo, in màu trên giấy in hóa đơn nhiệt (giấy in bill). Từ chuyên môn gọi là "in phôi" (foil)

Gửi cho Shopply mẫu in (bản nháp logo)

Màu sắc, khổ


Sản phẩm bạn yêu cầu đã bị thay đổi địa chỉ hoặc bị xóa.
Hãy nhập tên sản phẩm bạn đang tìm kiếm tại ô "Tìm kiếm" phía trên!

tp. Hà Nội
tp. HCM