In phôi giấy in bill nhiệt

tìm hiểu thêm

Giấy in hóa đơn nhiệt theo yêu cầu: In logo, in màu trên giấy in hóa đơn nhiệt (giấy in bill). Từ chuyên môn gọi là "in phôi" (foil)

Gửi cho Shopply mẫu in (bản nháp logo)

Màu sắc, khổ


Yêu cầu tư vấn

Đánh giá

Mức độ thỏa mãn thông tin của Anh/Chị sau khi đọc chuyên mục này?
1 lượt đánh giá
5 sao 1
4 sao 0
3 sao 0
2 sao 0
1 sao 0

Điền phiếu yêu cầu

Sản phẩm bạn yêu cầu đã bị thay đổi địa chỉ hoặc bị xóa.
Hãy nhập tên sản phẩm bạn đang tìm kiếm tại ô "Tìm kiếm" phía trên!