In phôi giấy in bill nhiệt

Giấy in hóa đơn nhiệt theo yêu cầu: In logo, in màu trên giấy in hóa đơn nhiệt (giấy in bill). Từ chuyên môn gọi là "in phôi" (foil)

Gửi cho Shopply mẫu in (bản nháp logo)

Màu sắc, khổ


Sản phẩm bạn yêu cầu đã bị thay đổi địa chỉ hoặc bị xóa.
Hãy nhập tên sản phẩm bạn đang tìm kiếm tại ô "Tìm kiếm" phía trên!

VP Hà Nội

0963 06 0033 | 0931 99 6066 | 0931 99 6066

VP Sài Gòn

0963 06 0033 | 0931 99 6066 | 0931 99 6066

Hỗ trợ kỹ thuật:

0968 77 0101