TB hội nghị truyền hình

tìm hiểu thêm

Phân loại sản phẩm

Thiết bị hội nghị truyền hình là một bộ các thiết bị cung cấp giải pháp họp trực tuyến (online) cho nhiều người ở những địa điểm khác nhau


Yêu cầu tư vấn

Đánh giá

Mức độ thỏa mãn thông tin của Anh/Chị sau khi đọc chuyên mục này?
1 lượt đánh giá
5 sao 1
4 sao 0
3 sao 0
2 sao 0
1 sao 0

Điền phiếu yêu cầu

Bài viết tham khảo