Những mẫu tem nhãn decal (kích thước tem, quy cách) có sẵn tại Shopply

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5

Những mẫu tem nhãn (kích thước tem, quy cách, chất liệu) sẵn hàng tại Shopply

Những mẫu tem nhãn (kích thước tem, quy cách, chất liệu) có sẵn tại Shopply

TEM NHÃN GIẤY IN CHUYỂN NHIỆT

Decal chất liệu giấy in với cuộn ruy băng mực (mực in mã vạch)

Kích thước (mm)

ngang x cao

ngang x cao

ngang x cao

ngang x cao

ngang x cao

ngang x cao

ngang x cao
01 tem / hàng 102x152 100x130 100x100 100x90 100x80 100x50 100x40
j            
j            
02 tem / hàng              
             
             
03 tem / hàng              
             
               
               
               

TEM NHÃN GIẤY IN NHIỆT TRỰC TIẾP

Decal chất liệu giấy cảm nhiệt (in không cần ruy băng mực)

Kích thước (mm)

ngang x cao

ngang x cao

ngang x cao

ngang x cao

ngang x cao

ngang x cao

ngang x cao
01 tem / hàng 102x152 100x130 100x100 100x90 100x80 100x50 100x40
j            
j       40x30 40x25 35x22
02 tem / hàng 35x22            
             
             
03 tem / hàng              
             
               
               
               

TEM NHÃN NHỰA PVC

Decal chất liệu nhựa PVC (in với  cuộn ruy băng mực)

Kích thước (mm)

ngang x cao

ngang x cao

ngang x cao

ngang x cao

ngang x cao

ngang x cao

ngang x cao
01 tem / hàng 102x152 100x130 100x100 100x90 100x80 100x50 100x40
j            
j       40x30 40x25 35x22
02 tem / hàng 35x22            
             
             
03 tem / hàng              
             
               
               
               

TEM NHÃN XI BẠC

Decal mạ kim loại (mạ kẽm, mạ nhôm) in với cuộn ruy băng mực 

Kích thước (mm)

ngang x cao

ngang x cao

ngang x cao

ngang x cao

ngang x cao

ngang x cao

ngang x cao
01 tem / hàng 102x152 100x130 100x100 100x90 100x80 100x50 100x40
j            
j       40x30 40x25 35x22
02 tem / hàng 35x22            
             
             
03 tem / hàng              
             
               
               
               

Yêu cầu tư vấn