Khắc phục những lỗi thường gặp ở cân điện tử tính tiền (in tem nhãn, in bill)

3 bầu chọn / điểm trung bình: 5

Trong bài viết này, Shopply liệt kê những lỗi thường gặp ở cân điện tử tính tiền (cân điện tử in tem nhãn, cân điện tử in bill), đồng thời nêu ra các nguyên nhân và những cách khắc phục...

Trong bài viết này, Shopply liệt kê những lỗi (sự cố) thường gặp ở cân điện tử bán hàng (cân điện tử in tem nhãn, cân điện tử in bill), đồng thời nêu ra các nguyên nhân và những cách khắc phục...

LỖI THƯỜNG GẶP Ở CÂN ĐIỆN TỬ IN TEM NHÃN
Loạt các con tem chạy tuôn ra không ngừng khi nhấn nút Feed

---

LỖI THƯỜNG GẶP Ở CÂN ĐIỆN TỬ IN BILL
kkk

---

CÂN ĐIỆN TỬ IN TEM NHÃN

Lỗi tem trắng chạy tuôn ra hàng loạt sau khi nhấn nút Feed

Mô tả: sau khi ấn nút Feed, một loạt những con tem trắng (không có thông tin) chạy tuôn ra không ngừng
Nguyên nhân Cách khắc phục
Kích thước tem bị thiết lập sai thông số so với kích thước thực tế của con tem Điều chỉnh lại kích thước tem nhãn trong phần "Label/Ticket size"
Cảm biến bị lỗi hoặc bị hỏng - Vệ sinh lại cảm biến bằng bông y tế và cồn 90º
- Thay mới cảm biến (sensor)
   
   
   
   

CÂN ĐIỆN TỬ IN HÓA ĐƠN (IN BILL)

Lỗi xxx

Nguyên nhân Khắc phục
   
 
   
   
   
   


 

Yêu cầu tư vấn