Máy in hóa đơn bạn sắp mua có tương thích với phần mềm POS hiện có?

1 bầu chọn / điểm trung bình: 5

Kiểm tra sự tương thích giữa phần mềm POS bán hàng và máy in hóa đơn

Kiểm tra máy in hóa đơn (máy in bill) bạn sắp mua có tương thích với phần mềm bán hàng bạn đang sử dụng.

Phần mềm POS

Android

iOS

Mac OS 

Windows

         
Kiotviet
 
Nhanh.vn        
         
Sapo
   
         
         
MayBanHang Android iOS Mac OS Windows
 

 

Yêu cầu tư vấn