Hướng dẫn in file PDF ra máy in nhiệt k58 và k80

9 bầu chọn / điểm trung bình: 1

Hướng dẫn in file PDF ra máy in nhiệt khổ 58mm (k58) và 80mm (k80)

Hướng dẫn in file PDF ra máy in nhiệt k58 và k80

1. Save as PDF (Foxit Reader)

2. Điều chỉnh khổ in

3. in trực tie

Yêu cầu tư vấn