Két đựng tiền

Két đựng tiền thu ngân (ngăn kéo đựng tiền bán hàng) giao tiếp với máy in hóa đơn nhiệt (k80 & k57) qua cổng RJ11 để kích hoạt ngăn kéo đựng tiền tự động mở sau mỗi lần in hóa đơn tính tiền. Ngăn kéo đựng tiền là một trong những thành phần quan trọng trong bộ thiết bị bán hàng của bất kỳ hệ thống POS nào. Nó tuy là một thiết bị đơn giản nhất nhưng có ý nghĩa

Electric, Manual, USB, iPad & More

Cash drawers are one of the core components to every Point of Sale System. They may be the simplest part of your POS but making sure you have the right cash drawer is key. Cash drawers can be printer or terminal driven. Let us make sure you get the right cabling to connect to your receipt printer. Manual, USB, and Serial cash drawer models are also available to ensure compatibility with any POS system. We offer cash drawers that are designed for the most rugged environments, as well as cash drawers that are compatible with an Apple iPad. We also carry lighted cash drawers perfect for you bar or night club.


Lọc tìm kiếm

Két đựng tiền mặt APOS 1404

Két đựng tiền mặt APOS 1404

1.150.000đ Trước thuế: 1.150.000đ

Két đựng tiền mặt APOS 330

Két đựng tiền mặt APOS 330

1.080.000đ Trước thuế: 1.080.000đ

Két đựng tiền mặt Maken EK 350

Két đựng tiền mặt Maken EK 350

1.050.000đ Trước thuế: 1.050.000đ

Két đựng tiền mặt Maken MK 410

Két đựng tiền mặt Maken MK 410

1.300.000đ Trước thuế: 1.300.000đ

Hiển thị 1 đến 4 trong tổng số 4 (1 Trang)
KD Hà Nội

0968 77 0101 | 0963 031 033

KD Sài Gòn

0903 22 0809; 0963 06 0033


Hỗ trợ kỹ thuật:

0968 93 1001