Máy âm bàn

Máy quét mã vạch âm bàn lắp liền với quầy thu ngân một mặt phát huy tối đa hiệu năng của máy đọc mã vạch, mặt khác giải phóng không gian cho quầy thanh toán.


Sản phẩm bạn yêu cầu đã bị thay đổi địa chỉ hoặc bị xóa.
Hãy nhập tên sản phẩm bạn đang tìm kiếm tại ô "Tìm kiếm" phía trên!

VP Hà Nội

0963 06 0033 | 0931 99 6066 | 0931 99 6066

VP Sài Gòn

0963 06 0033 | 0931 99 6066 | 0931 99 6066

Hỗ trợ kỹ thuật:

0963 031 033