Máy âm bàn

Máy quét mã vạch âm bàn lắp liền với quầy thu ngân một mặt phát huy tối đa hiệu năng của máy đọc mã vạch, mặt khác giải phóng không gian cho quầy thanh toán.


Sản phẩm bạn yêu cầu đã bị thay đổi địa chỉ hoặc bị xóa.
Hãy nhập tên sản phẩm bạn đang tìm kiếm tại ô "Tìm kiếm" phía trên!

VP Hà Nội

0963 031 033 | 0968 77 0101 | 0968 77 0101

VP Sài Gòn

0968 77 0101 | 0963 06 0033 | 0963 06 0033

Hỗ trợ kỹ thuật:

0968 67 3030