Thẻ từ

Thẻ từ là chiếc thẻ nhựa gắn thêm dải từ (tối màu) với thông tin được mã hóa bên trong. Dữ liệu mã hóa trong dải từ tồn tại dưới hai dạng LoCo (Low Coercivity) và HiCo (High Coercivity). Cả hai kiểu mã hóa này đều có tác dụng chống làm giả và sao chép thẻ vì mã nhúng trong dải từ chỉ là một mã duy nhất. Thẻ từ có có 3 rãnh thông tin và dữ liệu có thể được mã hóa trên một hay cả ba rãnh thông tin này.
Khi hoạt động, người dùng quét thẻ từ nhựa qua đầu đọc thẻ từ, thông tin được giải mã và gửi vào hệ thống để xác nhận tính hiệu lực của chủ thẻ.

thẻ từ, thẻ tích điểm, thẻ nhân viên, thẻ từ chấm công, thẻ từ, thẻ chấm công, thẻ nhựa, thẻ khách hàng, thẻ thành viên, thẻ VIP, thẻ nhựa ID


Sản phẩm bạn yêu cầu đã bị thay đổi địa chỉ hoặc bị xóa.
Hãy nhập tên sản phẩm bạn đang tìm kiếm tại ô "Tìm kiếm" phía trên!

VP Hà Nội

0963 06 0033 | 0931 99 6066 | 0931 99 6066

VP Sài Gòn

0963 06 0033 | 0931 99 6066 | 0931 99 6066

Hỗ trợ kỹ thuật:

0963 031 033