Cân ĐT in hóa đơn

Cân điện tử in hóa đơn (cân điện tử bán hàng, cân điện tử tính tiền) là loại cân đếm trọng lượng, tính tiền và in bill tính tiền. Cân điện tử in hóa đơn có thể dùng như một chiếc máy bán hàng POS để để bán hàng cho các shop thực phẩm trái cây quy mô nhỏ. Việc in hóa đơn tính tiền từ cân điện tử có thể giúp bạn nổi bật hơn so với các nahf bán lẻ khác. Thực vậy, người kinh doanh bán lẻ giúp cải thiện hiệu suất qua việc cân lên, đóng gói và dán

The ability to print your own labels and receipts directly from your weighing scales can set you apart from other retailers, not just in the way you operate, but the way you appear to customers. Retailers can improve efficiency by weighing, packaging and labeling anything from packets of cooked meat and gourmet cheeses to freshly baked bread, ready to stock on the shelves.

Tem in sẵn tiếtPre-labeling saves you and your customers time during your shop’s opening hours, since they’ll choose the item they want without having to spend time weighing and pricing before paying. Bigger stores can also use label printing scales on the fly during the day at their fish, meat or deli counters, where items are labeled up before being taken to the checkout by customers.


Cân điện tử in hóa đơn CAS CT100

Cân điện tử in hóa đơn CAS CT100

13.050.000đ

CAS CT100 là cân điện tử tính tiền in hóa đơn, trọng lượng cân tối đa 15kg hoặc 30kg, bộ nhớ 10.000 sản phẩm (SKUs)
Hiển thị 1 đến 1 trong tổng số 1 (1 Trang)
VP Hà Nội

0963 06 0033 | 0931 99 6066 | 0931 99 6066

VP Sài Gòn

0963 06 0033 | 0931 99 6066 | 0931 99 6066

Hỗ trợ kỹ thuật:

0963 031 033