DMCA.com Protection Status

Thẻ chíp RFID

Thẻ RFID (chip RFID) được thiết kế dưới dạng tem nhãn (nhãn thẻ RFID), móc đeo chìa khóa (thẻ chip RFID)


Sản phẩm bạn yêu cầu đã bị thay đổi địa chỉ hoặc bị xóa.
Hãy nhập tên sản phẩm bạn đang tìm kiếm tại ô "Tìm kiếm" phía trên!

tp. Hà Nội
tp. HCM