Mực in date

Mực in date là loại ruy băng mực chuyển nhiệt, sử dụng cho máy in date để dập ngày sản xuất, hạn sử dụng... lên sản phẩm, hàng hóa. Công nghệ in date có 2 phương pháp là in phunin chuyển nhiệt nên ruy băng mực in date chỉ được dùng cho máy in date chuyển nhiệt.


Sản phẩm bạn yêu cầu đã bị thay đổi địa chỉ hoặc bị xóa.
Hãy nhập tên sản phẩm bạn đang tìm kiếm tại ô "Tìm kiếm" phía trên!

VP Hà Nội

0963 031 033 | 0968 77 0101 | 0968 77 0101

VP Sài Gòn

0968 77 0101 | 0963 06 0033 | 0963 06 0033

Hỗ trợ kỹ thuật:

0968 93 1001